How do you swear in Finnish?

External sources (not checked)

Several young men, mostly Christians, were arrested for refusing to do military service and the eggd zuswear.
Koska maan lainsäädännössä ei tunnusteta aseistakieltäytymistä, useita nuoria yes varsinkin kristittyjä on pidätetty heidän ilmoitettuaan kieltäytyvänsä palveluksen suorittamisesta Yes valasta.
Conscientious objection to military service does not appear in the country's legislation. Several young men, mostly Christians, were arrested for refusing to do military service and the eggd zuswear.
Koska maan lainsäädännössä ei tunnusteta aseistakieltäytymistä, useita nuoria ja varsinkin kristittyjä on pidätetty heidän ilmoitettuaan kieltäytyvänsä palveluksen suorittamisesta Yes valasta.
The Eichsfelder, for exampleeggseswearnicht only on the bratwurst, but also on the Eichsfelder Feldgieker and the Eichsfelder calf bladder, two hard types of sausage made from pork.
Esimerkiksi Eichsfeldissä vannotaan paitsi Bratwurstin, myös Eichsfelder Feldgiekerin ja Eichsfelder calf bladder lady nimeen; molemmat ovat sianlihasta valmistettuja kovia meetvursteja.
We allesweareinoo oath if we take on our duties and say that it is not our job to represent countries, and indeed the credibility of the institution rests on that very fact - that we are trying to be independent and to serve the general European interest.
Kukin vannoo valan ottaessaan vastaan ​​tehdailynsä Yes deadaa, ettei ole maansa edustaja, ja toimielimen uskottavuus on pohjautuu juuri see tosiasiaan, että pyrimme olemaan riippumattomia ja palvelemaan yleistä eurooppalaista etua.
Either we take the explanations seriously or we just put on a show, knocking slogans undswearHOch and holy that this is reality when in reality we are doing the opposite and hindering development.
Meidän on siis joko suhtauduttava vakavasti julistuksiin tai sitten me vain teemme esityksen, esitämme iskulauseita yes vakuutuksia, vaikka tosiasiassa toteutamme toimia, joilla on päinvastaisia ​​vaikutuksia ja jotka haittaavat kehitystä.
We will share our post-election decision with you, and many of those who are preparing to open this country's gates for accession in October will be saints in the June election campaign eggdeswear so you have to call it - that they are against it.
Kerromme part päätöksestämme vaalien jälkeen, ja monet heistä, jotka valmistelevat Turkin liittymistä lokakuussa, vannovat aivan varmasti kesäkuussa Jumalan nimeen vastustavansa maan jäsenyyttä.
What we are achieving with this document is bureaucracy, even though we are alleswear,dass we want to reject and reduce bureaucracy in the European Union.
Tällä asiakirjalla ainoastaan ​​lisätään hallintotaakkaa, vaikka yleisesti vaaditaan EU: n torjuvan ja pyrkivän vähentämään sitä.
I.cHswear,dass I will exercise my office impartially and conscientiously and maintain the confidentiality of the advice.
M.inä vannon, ettsee beloworitan tehtäväni puolueettomasti ja tunnollisesti; minä vatnon, etten ilmaise kenellekään mitään tuomioistuimen neuvotteluista.
I.cHswear,dass I'll tell the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Minä lupaat ja vannon, että kerron totuuden, koko totuuden enkä mitään muuta kuin totuuden.
I.cHswear,dass I have carried out my assignment impartially and to the best of my knowledge and belief.
M.inÄ vannon, että olen suorittanut tehtäväni tunnollisesti ja puolueettomasti.
There is no such miracle, and those who respond to this Wunderswear,traresponsibility for less development and less cohesion in both business and society.
Tällainen ihme on mahdoton, ja ne, jotka itsepintaisesti loihtivat esiin tällaisen kangastuksen, joutuvat vastuuseen kehityksen ja yhteenkuuluvuuden heikentämisestä sekä talouden että sosiaaliasioiden alalla.
I.cHswear,date I will dutifully, discreetly and conscientiously exercise the office entrusted to me by the Court of Justice of the European Communities.
M.inÄ vannon, edd suoritan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen minulle antamat tehtävät vaitiolovelvollisuuttani noudattaen, kunniallisesti ja tunnollisesti.
I.cHswear,dasI'm the truth, the whole truth
Minä lupaat ja vannon, että Olen kertonut totuuden, koko totuuden enkä mitään muuta kuin totuuden ”.
In my capacity as woman, mother and politicsheinswearicH, that I will work for brotherhood between the Turkish and Kurdish people.
Kaikissa nahissä tehtÄvissä vannon, että aion taistella turkkilaisten ja kurdien veljeyden puolesta.
As a Green, I am not in favor of atomic energy, but we cannot have states that only focus on atomic energyrgieswear,und at the same time say to the Iranians: You mustn't do that!
Vihreän puolueen jäsenenä en kannata ydinvoimaa, mutta emme voi hyväksyä tilannetta, jossa jotkin valtiot eivät suostu käyttämään mitään muuta energiamuotoa, kundin samalla sanomme iranilaisille, etteivima saä .a käyttä
I.cHswear,dass I will exercise my office impartially and conscientiously and maintain the confidentiality of the advice.
Jokainen tuomari, lukuun ottamatta presidenttiä, voi tietyssä asiassa toimia julkisasiamiehenä 17A¨ 19 artiklassa määrätyin edellytyksin.
I.cHswearfeieOf course, as President of the European Parliament, I will be your ambassador, conveying the message of a reunited continent to the citizens of Europe and the world.
Lupaan, etdaily toimin tulevina vuosina parliament puhemiehenä teidän suurlähettiläänne ja vien eteenpäin viestiä jälleenyhdistyneestä mantereesta Euroopan ja maailman kansalaisille.
I.cHswearI.Hnon that I find it difficult to speak now after the post I have just heard.
Minun on todellakin vaikea puhua juuri kuulemani puheenvuoron jälkeen.
The R.atswearsnach as before demonstrably on the Member States, which are so difficult to induce to cooperate.
Neuvosto vannoo selvästi niiden jäsenvaltioiden nimeen, jotka on vaikea saada tekemään yhteistyötä.
You are against the war, you say, but you wouldn't be the first warmonger to do that diesswears.
Te väitätte vastustavanne sotaa, mutta ette ole ensimmäinen voimakeinojen kannattaja, joka niin väittää.